Niclas Sennerteg: ”Den som går baklänges in i framtiden riskerar att snubbla”

Borås Tidning 23 April 2022.

Den svenske Rysslandsexperten Martin Kragh har skrivit en bok om den moderna ryska historien: ”Det fallna imperiet”. Boken visar tydligt hur viktigt det är vart man riktar blicken när man går.

Böcker