Noam Chomsky talar om religion och politik

Noam Chomsky är professor i lingvistik vid det prestigefulla universitetet MIT i USA. Han utan tvekan den ledande auktoriteten inom sitt fält, men även en framstående intellektuell.