Olle Häggström angriper människans största frågor med matematik

Finns det liv på andra planeter? Matematikern Olle Häggström närmar sig den stora frågan med sannolikhetsteorier.

Fjärde Uppgiften förmedlar forskning till allmänheten. Fjärde uppgiften