Om Big Bang och alltings början. Eller?

Har universum en början eller har det alltid funnits? Det verkar som om det har funnits en startpunkt för det universum vi lever i, men hur kan nåt komma ur ingenting?

Vi vet inte hur allt fungerar eller hänger ihop, men vi kan prata om det vi vet. Här är en förenklad animering om Big Bang och universum. Från kanalen Kurzgesagt.