Om döden och nuet

Sam Harris talar på årets Global Atheist Convention i Melbourne om hur icketro inte är tröstande på samma sätt som religiös tro och hur detta går att hantera. Resonemanget handlar om nuet och medvetandet.