Om dödshjälp i Fråga doktorn

Inga-Lisa Sangregorio, författare till ”Den sista friheten”, medverkar här i Fråga doktorn. Där pratar hon om rätten till en värdig död vid svår och plågsam sjukdom.

Programmet kan ses här och Inga-Lisa Sangregorio medverkar från ungefär 20 minuter in.

Böcker