Om dödshjälp: Inga-Lisa Sangregorio i DN

”I sin nya bok ”Den sista friheten – om rätten till vår död” […] argumenterar hon för att Sverige bör införa självald dödshjälp. Ända sedan hon vaknade upp efter sin första operation och det visade sig att det förmodade ärrbråcket var en stor cancertumör har hon funderat mycket över hur hon skulle kunna ta sitt liv om behandlingarna misslyckades.”

Böcker