Ondskan har inget särskilt skallmått

Återigen är teorier om människans medfödda ondska i svang. Vad hände med den fria viljan? Ann Heberlein drar en linje mellan 1700-talets skallmätning, Konrad Lorenz djurstudier och 2000-talets hjärnforskning.

Böcker