Ont om vägar ut ur samtidens identitetskris

Svenska Dagbladet 26 december 2019.

I sin nya bok påpekar filosofen Kwame Anthony Appiah att kollektiva identiteter i hög grad är illusoriska. Inte desto mindre fortsätter gruppidentiteter att fungera som en existentiell tillflyktsort i vårt pessimistiska tidevarv.

Böcker