Onyanserat men kärnfullt i Johan Heltnes nya roman ”Sympati för djävulen”

Dagens Nyheter 21 februari 2022.

I ”Sympati för djävulen” ser Johan Heltne likheter mellan uppväxten i Livets ord och författarskolan Biskops Arnö i mitten av 00-talet. Nyanslöst men full av längtan skildrar han ett kulturellt klimat där få vågar säga emot normen. Det känns mycket avlägset nu, skriver Sandra Stiskalo.

Böcker