Ovetenskaplighet motverkar miljömärkningens syfte

tidningen Curie 13 december 2017.

”Miljömärkningen Svanen har just gett faktaresistens ett ansikte. Fonder som köper aktier i företag som sysslar med gentekniskt förädlade grödor (GM-grödor) blir inte hållbarhetscertifierade. Det är ett fullständigt oacceptabelt beslut, som inte bara rent sakligt är uppåt väggarna – modern växtförädling bidrar på många sätt till att våra jordbrukssystem blir mera hållbara. Det är också ett beslut som visar att det är dags för en renässans för faktabaserat beslutsfattande. Flirtandet med särintressen på miljöområdet har nått vägs ände.”

– Torbjörn Fagerström som skrivit Bortom GMO – vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk och Jens Sundström Docent i växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, skriver i tidningen Curie

 

Böcker