Patricia S Churchland ”The Brains behind Morality”

Patricia S Churchland höll föredrag under Nobel Conference 50 i oktober förra året. Hon diskuterade bland annat varifrån vår moral härstammar.

Böcker