Paul Bloom: Njutningens ursprung

Varför tycker vi bättre om en originalmålning än om en förfalskning? Psykologen Paul Bloom hävdar att människor är essentialister — att det vi tror eller vet om ett objekts historia förändrar hur vi upplever objektet, inte bara som en illusion utan som en djup del av vad njutning (och smärta) är.