PC Jersilds födelsedag uppmärksammas

Den 14 mars fyllde PC Jersild 80 år, något som uppmärksammades av Upsala Nya Tidnings segment UNT Gratulerar.  I intervjun beskriver Jersild bland annat vad naturvetenskapen betytt för hans skrivande.