Personer: själar eller kroppar?

Shelly Kagan talar om huruvida en person är en kropp eller en själ.