Peter Kadhammar i DN om ”En svensk tiger”

Dagens Nyheter 4 februari 2016.

Hanne Kjöllers bok bör studeras av politiker och allmänhet. Polisledningen kanske man inte ska hoppas på. […] Men den viktigaste lärdomen av Hanne Kjöllers storartade skildring är att det inte handlar om enstaka individers fel, utan om en kultur.

Böcker