Pierre Schori: Finns starka skäl att vänta med Natobeslut

Dagens Arena 10 maj 2022.

 

Martin Kraghs Det fallna imperiet omnämns i Pierre Schoris krönika om situationen i Ryssland och de rådande diskussionerna kring NATO-medlemskap. ”Ryssland tillhör Europa. Jag är ense med Rysslandskännaren Martin Kraghs slutord i boken Det fallna imperiet – Ryssland och väst under Vladimir Putin: ’Ett annat Ryssland väntar om hörnet. Ryssland är inte dömt att vara ett imperium. Alla idéer om den auktoritära staten som det enda sanna uttrycket för den ryska särarten är en del av den imperiala lögnen. Det var Putin som drev sitt land i en illiberal och auktoritär riktning, inte tvärtom.'”

Böcker