Polistidningen om Hanne Kjöllers nya bok

Om ”En svensk tiger”: ”Kjöllers texter väcker ofta starka känslor och det är välkänt att hon har både högröstade kritiker och tillskyndare. Men det är svårt att tro annat än att hon hyser ett verkligt engagemang för landets poliser och är nyfiken på kårens verklighet.”

Böcker