Postmodernism – en fransk smitta

Fokus 14 oktober 2023.

En nebulös teoribildning som ogillas av många men som satt sina tydliga spår i Västerlandet. Frida Beckman reder ut vad postmodernismen egentligen är.

Postmodernismen nästlar sig in överallt: i konst, ekonomi, byggnader, mat, filosofi, politik och mycket annat, alla kan vara postmoderna. Så det är dags att städa upp i den grasserande, närmast anarkistiska begreppsförvirringen. Som till exempel att skilja mellan postmodernism som en estetik eller filosofi och som en epok, då rätteligen kallad postmoderniteten. Men här råder inga skarpa gränser: man kan hitta postmoderna verk under den moderna eran och moderna under postmoderniteten.

Böcker