Postmodernismen som slagpåse i samhällsdebatten – lärdomar för journalistiken

Fojo 31 oktober 2023.

Knappt något annat begrepp har under de senaste decennierna utsatts för så mycket kritik i samhällsdebatten som ”postmodernismen”. Men vad är det egentligen? Ett estetiskt program, ett epokbegrepp eller en samlad filosofi? Professorn i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Frida Beckman reder i sin senaste bok ut hur det svårfångade begreppet postmodernism har definierats eller snarare inte definierats ordentligt och därför blivit en slagpåse i samhällsdebatten.

För den som är intresserad av sanningsbegreppet och dess ställning i vår samtid erbjuder Beckmans bok fördjupad förståelse. Inte minst svenska journalister har bidragit till en negativ uppfattning om vad postmodernism är, vilket manar till större varsamhet och eftertanke. Postmodernism är för vissa en ideologi som fräter sönder våra etablerade uppfattningar om sanningen, naturliga förhållanden och traditionella roller. Från högerhåll hålls tankeströmningen ansvarig för att ha främjat en destruktiv så kallad ”identitetspolitik” med negativa utväxter som ”woke”, ”politisk korrekthet” och moralisk relativism.

Böcker