Qaisar Mahmood: Ett mångfaldssamhälle kräver tydligare signaler från myndigheterna

Dagens Nyheter 15 april 2020.

Utlandsfödda har bekräftats vara överrepresenterade bland dem som drabbats av coronapandemin i Sverige. Qaisar Mahmood påminner om vikten av att Myndighetssverige utökar sin signalrepertoar.

Böcker