Rebecca Goldstein & Steven Pinker

Rebecca Goldstein och Steven Pinker samtalar med Julia Glass om författarskap under kulturfestivalen Twenty Summers.