Rebecca Goldstein: Vetenskap är vårt bästa svar

Rebecca Goldstein intervjuas i The Guardian