Recension av Sam Harris ”The Moral Landscape”

Journal of Evolution and Technology December 2010.

Dr Russell Blackford recenserar Sam Harris nya bok ”The Moral Landscape” (utkommer på svenska våren 2011) om moralens vetenskapliga grund. Blackford är chefredaktör på Journal of Evolution and Technology. Han skriver regelbundet om ny teknologi, bioteknik och nanoteknik. Läs hela recensionen i Journal of evolution & technology.

Böcker