Recension: Den siste alkemisten i Paris

Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11 juni 2015.

Ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift: ”Denna underbara bok är en kemisk förening med historia […] Läsare som inte från början är intresserade av kemi lär bli det!”

Böcker