Recension i SvD av ”Lidande och läkedom” I & II

Svenska Dagbladet 11 oktober 2015.

”Det är ett högst imponerande persongalleri som erbjuds läsaren, vilket emellertid inte betyder att ”Lidande och läkedom” är en förutsägbar färd genom medicinhistoriens benhus. Författarens ambition är snarare att tematisk placera förhärjande farsoter och svårhanterliga sjukdomar i centrum. Med det lyckas han väl.”

Böcker