Ledare: Låt vetenskapen styra

Norran 23 april 2015.

”Mycket talar för att genteknik kan lösa många av de problem som vi står inför. Vinsterna är enorma, och riskerna försvinnande små. Ändå tillåts myter och skrönor, i stället för vetenskap, prägla inte bara det offentliga samtalet utan även den förda politiken. Det riskerar att stå oss dyrt.”

Böcker