Recension: Så upptäckte Dawkins genens odödlighet

Svenska Dagbladet 29 december 2013.

”Som ung var Richard Dawkins religiös. Gudstron förbyttes i en rabiat ateism, men intresset för skapelsens mysterium banade väg för insikten att generna är evolutionens sanna bärare.”

Böcker