”Regeringens matpolitik är riskabel för Sverige”

SvD 20 december 2017.

”Om vi ska klara matförsörjningen i kristider måste regeringen ta självförsörjningen av livsmedel på större allvar. Det finns bara en väg framåt ifråga om matproduktionen – den måste i mycket högre grad ske lokalt”

Johan Landgren skriver tillsammans med Martin Hedberg, Mattias Ahlstedt, Eva Gustavsson, Staffan Lindberg, Stellan Tengroth i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Böcker