Richard Dawkins intervjuar Peter Singer

Peter Singer är filosof som ägnat sig åt etik och har särskilt ägnat sig åt icke mänskliga djurs välfärd.