Richard Dawkins & Stephen Law

Två av Fri Tankes författare träffas för att samtala om vetenskap och filosofi.