”Risk att dödshjälp blir lönsam affär”

Med anledning av Inga-Lisa Sangregorios medverkan i DN bemöter nu läkaren Johan Frostgård författarens förespråkande av dödshjälp: ”Att tillåta dödshjälp är att ge sig in på ett sluttande plan[…]. Han tycker att debatten borde handla om äldrevårdens brister, som kan leda till att äldre känner att det är meningslöst att leva vidare.”

Böcker