Roland Paulsen: Vad ska vi göra med kapitalismen?

Dagens Nyheter 1 november 2023.

När faror och hot belägrar den offentliga debatten finns det inget utrymme att diskutera hur samhället skulle kunna vara. Vad ska vi göra med kapitalismen som påskyndar den globala uppvärmningen? Roland Paulsen skriver om behovet av alternativ som inte bara vädjar till fruktan utan också till längtan.

 

Mitt i högervågen publiceras nu två böcker som visar på olika vägar ut ur kapitalismen. Den ena vädjar till nödvändigheten, den andra till längtan, men båda är överens om en sak: kapitalismen är inte det slutgiltiga samhälle som kommer att bestå i evighet.

 

Hur vet man förresten att det är en högervåg som ens tankar och samtal tumlar runt i?

Böcker