Så blev människan för smart för sitt eget bästa

Svenska Dagbladet.

”Ska människans framfart sätta punkt för 3,7 miljarder år av liv på jorden? I boken Berättelsen om allt sätter historikern David Christian in mänsklighetens historia i ett större sammanhang och visar vilka faktorer som fick oss att börja betrakta vår planet som något som skulle manipuleras och exploateras.”

Läs Helena Granströms Understreckare om David Christians Berättelsen om allt.

Böcker