”Så fick islamismen ideologisk legitimering av väst”

Kvartal 24 april 2019.

Eli Göndör i Kvartal. ”Budskap och idéer behöver ha en mottagare som förstår deras innehåll eller som kan identifiera sig med dem. Därför måste budskapet formuleras utifrån en tänkt mottagare. Varken islamisk politisk aktivism eller salafi-jihadism verkar i ett vakuum, vare sig i Mellanöstern eller i Europa. Idéerna och aktivismens utformning påverkas givetvis av den politiska och sociala miljö som omgärdar verksamheten. Processen äger rum i ett socialt och politiskt sammanhang som legitimerar budskapet och når ut till människor som på grund av sin situation eller sitt sammanhang kan identifiera sig med det. Samma budskap skulle i ett annat sammanhang sannolikt inte få samma effekt alls, eftersom denna mottagare ser och förstår världen utifrån andra erfarenheter och föreställningar. En berättelse behöver alltså stöd eller legitimitet från ett specifikt sammanhang för att få spridning. Detta stöd eller legitimitet ser olika ut i olika världsdelar.”

Texten är en omarbetad version av kapitel 11 ”Den ideologiska legitimeringen i väst” i Eli Göndörs senaste bok I Guds namn.

Böcker