Så skapas och sprids lögner i klimatfrågan

Dagens Nyheter.

Världens klimatforskare är eniga om att koldioxidutsläppen är ett hot mot planeten. Men deras forskning möts ständigt av desinformation, förvillelser och lögner med målet att så tvivel eller föra över ansvaret till den enskilda människan.
Dagens Nyheter pratar med bland annat Martin Hultman om klimatkrisen.