Sagor med ett syfte (DI Weekend)

Ur DI Weekend: ”Skolelevernas resultat i naturvetenskap sjunker stadigt, liksom deras intresse för området. Därför lanserar tre småbarnsmammor en ny barnboksserie som är kopplad till skolans läroplan. ”Vi vill väcka fler barns intresse för naturvetenskap”, säger Pauline Reuss, seriens illustratör.”

Böcker