Sam Harris bemöter kritiken mot hans bok The moral landscape

Författaren och doktorn i neurovetenskap Sam Harris skriver här en längre artikel i Huffington Post om kritiken mot hans resonemang om moralens vetenskapliga grund.

Böcker