Samtal med Eskil Franck om hans bok ”Giv mig, min son, ditt hjärta”

Ett samtal mellan författaren Eskil Franck och hans bokförläggare Christer Sturmark.