Samverkan för dumhet i Örebro

Svenska Dagbladet 2020-02-01.

I Örebro finns ett dokument ingen kan förstå. Ingen kan förklara varför det behövs. Men att ifrågasätta varför det finns kan orsaka en ny Förintelse. Varför blir det såhär?

Ivar Arpi i SvD om Extra Allt