Sekulära värderingar slår religiös etik

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, svarar den kristdemokratiske ledaren Göran Hägglunds påståenden att den ekonomiska krisen har sin grund i att samhället brister i sina kristna värderingar. Faktum är att de omfattande data som finns pekar på precis motsatsen — sekulära samhällen uppvisar mindre korruption än de som sätter religiös etik högst.