Seminarium om Alan Turing

I samband med att den stora Turingbiografin av Andrew Hodges nu utkommer på svenska, anordnade Kulturhuset den 7 april ett Turingseminarium med bland andra David Lagercrantz.

Teknikpionjären Alan Turing lade grunderna till dagens informationsteknik, och genom att knäcka nazisternas krypteringsmaskin blev han en av andra världskrigets stora hjältar.

Men Turings tankar är fortfarande högaktuella. Hans metod för att testa artificiell intelligens, det så kallade Turingtestet, används än idag – när vi med stormsteg närmar oss en värld där datorer tänker själva och beter sig allt mer som människor.

David Lagercrantz, som själv skrivit en roman om Turing, drar i en inledande föreläsning paralleller mellan det brittiska datasnillet och Lisbeth Salander, Milleniumseriens hacker-hjältinna.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal där professor Åsa Wikforss, forskaren Karim Jebari, förläggaren Christer Sturmark samt vetenskapsjournalisten Joanna Rose också medverkar.

I panelsamtalet diskuteras hur AI beskrivs i litteraturen och aktuella filmer som Ex Machina med Alicia Vikander. Men också vad den allt snabbare teknikutvecklingen innebär. Vilka moraliska riktlinjer bör skisseras inför en nära framtid med mer utvecklad artificiell intelligens? Vilka krav ställs på oss som framtida användare av AI? Och är det självklart att vi människor kan avgöra hur en maskin som tänker själv ska och bör agera?

Medverkande:
• David Lagercrantz, författare
• Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet
• Karim Jebari, forskare Institutet för framtidsstudier
• Christer Sturmark, förlagschef Fri Tanke

Böcker