Sex! Våld! Fanatism! Vers i franskklassisk stil!

Sydsvenskan 3 juli 2022.

”Johan Wilhelmsson läser Stellan Ottossons fullödiga Voltaire-biografi – och knackar på den upplystes sarkofag för att höra sig för om samtidens Paludan-besvär.”

Böcker