”Sexistisk kritik mot Gadbans bok”

Göteborgs-Posten 22 augusti 2015.

Docent Aje Carlbom och forskare Magnus Norell anser att Hanna Gadbans senaste bok inte bemötts i sak. Vidare skriver de att ”i stället har hon ifrågasatts med antydningar om att någon annan skrivit boken. Det är i vissa fall en sexistisk klassiker: en kvinna kan omöjligt ha skrivit boken själv.”

Böcker