Slirigt om rätten att uttrycka sin åsikt

dagensbok 25 september 2022.

Nu har Sakine Madon skrivit en bok om yttrandefrihet. Det är vällovligt, ämnet är oerhört viktigt, eftersom yttrandefriheten är central för en fungerande demokrati.

Böcker