Stark och självständig debutdiktsamling

Opulens 9 april 2022.

 

”Den inhemska samtidslitteraturen har länge beskyllts för att vara likriktad. En utveckling som inte minst skrivskolorna fått klä skott för. I synnerhet Biskops Arnös författarskola. Denna skrivarskola har nu åter hamnat i skottgluggen tack vare Johan Heltnes nyutkomna bok Sympati för djävulen (Fri tanke, 2022) som bland annat avhandlar Heltnes egna upplevelser som före detta elev på skolan.” Opulens Erik Bovin lyfter fram Johan Heltnes Sympati för djävulen i sin recension av Leon Jaskoviak Åstrands debutdiktsamling.

Böcker