Steven Pinker om vetenskap och religion

Steven Pinker är psykolog och lingvist vid Harvards universitet. Han har publicerat ett flertal populärvetenskapliga böcker om språket och vårt medvetande.