Striden om språket avgör politiken

Smedjan 26 oktober 2022.

Begrepp är de verktyg vi människor använder för att förstå verkligheten. Den som vinner striden om begreppen kommer också att vinna striden om politiken. Henrik Dalgard har läst Jonas Hanssons och Kristiina Savins bok Svenska begreppshistorier.

Böcker