”Styvmoderligt behandlat kulturarv”

Kemisk tidskrift nr 1 2019.

Av Martin Ragnar i Kemisk tidskrift. ”Mat, myter och maskiner är en hyllning, mindre till industrimaten som sådan, men desto mer till dess kulturhistoria och skickliga innovatörer och ingenjörer. Här sparar författaren inte på krutet. Det är spännande, väl-skrivet och intresseväckande – ja, till och med fartfyllt.” Läs hela artikeln här.