Sunt förnuft hos grottmänniskan

Vårt sunda förnuft utvecklades för att hantera vårt dagliga liv i naturen. Därför kan det ibland vara svårt att förstå sig på nutidens avancerade vetenskapliga framsteg. Men det är just det som är det fina med forskning, att utmana vår intuition och vidga våra vyer, menar Lawrence Krauss.